جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.مکان: مسجد جامع قدیم قم

امام علی ع : جلوس من در مسجد از سکونت در بهشت برایم بهتراست زیرا 

اقامت من در بهشت موجب خوشنودی من است ولی بودن من در مسجد 

موجب رضا و خوشنودی خدا است. وسائل،ج 3،ص 482