جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی 

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم 

همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

اللهم عجل لولیک الفرج