جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.حضرت فاطمه(س) گوید: شنیدم پیامبر(ص) فرمود: غروب روز جمعه 

ساعتى است که هر کس آن را مراقبت کند و در آن لحظه دعا کند 

دعایش مستجاب شود. (معانى الاخبار:399)