جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.امام صادق (ع): پسران نعمتند و دختران حسنه ، و خداوند از نعمت‏ها بازخواست مى‏کند و براى 

حسنات پاداش مى‏دهد .

الکافی : ۶ / ۷ / ۱۲ منتخب میزان الحکمه : ۶۱۲


پیامبر (ص) : بازى گوشى کودک در خردسالى اش مایه فزونى عقل در بزرگسالى اوست.

نهج الفصاحه ص564 ، ح1940