جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.باز آ، که نو بهار به نام تو بشکفد

نوروز سرفراز به کام تو بشکفد

سربسته مانده راز شکوفایی زمین

برگرد، از طراوت گام تو بشکفد

اللهم عجل لولیک الفرج