جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.
مکان عکس: مزار شهدای گمنام در کوه خضر (بام قم)

استاد شهید مرتضی مطهری: شهدا شمع محفل بشریتند، سوختند و محفل بشریت را روشن کردند.