جهت مشاهده تصویر در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.امام علی (ع): در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته می شود، 

امّا برای مرگ آماده نمی شود. 

(تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص163 ، ح3156)